Agermanament Vaux-sur-Mer & Anglès

Creem lligams | Nous créons des liens

Vaux-sur-Mer a la Fira de Sant Antoni 2013

Deixa un comentari

Primerament, totes les famílies que componen l’Agermanament entre Anglès i Vaux-sur-Mer volem agrair als representants de Vaux que hagin fet l’esforç de fer 685 km per assistir a la Fira de Sant Antoni 2013.

Avant tout, toutes les familles qui composent le jumelage entre Anglès et Vaux-sur-Mer tenons à remercier les représentants de Vaux qui ont fait l’effort de faire 685 km pour assister à la foire de Sant Antoni.

L’objectiu de la seva participació a la Fira era mostrar que, després de 20 anys, l’agermanament segueix ben viu, malgrat les dificultats econòmiques que pateixen actualment totes les associacions culturals. Tant des de Vaux com des d’Anglès hi ha la ferma voluntat de continuar intercanviant cultura, tradicions i amistat.

Le but de leur participation à la foire a été de montrer que, au bout de 20 ans, le jumelage est encore bien vivant, malgré les difficultés financières actuelles qui touchent toutes les associations culturelles. Aussi bien à Vaux comme à Anglès, il y a la ferme volonté de continuer nos échanges culturels, de traditions et d’amitié.

Que hagin vingut és molt important, ja que la seva participació en esdeveniments com el del passat cap de setmana del 18 al 20 de gener permeten una projecció a França del que som i fem a Anglès. Segur que a la seva tornada a Vaux, els nostres amics faran difusió de la seva experiència en la nostra Fira i de com els hem rebut, i això és bo a tots els nivells.

Qu’ils aient pu venir est d’une grande importance, car leur participation aux événements du weekend du 18 – 20 janvier devient une projection en France de ce que nous sommes et faisons à Anglès. Certainement qu’à leur retour à Vaux, nos amis feront diffusion de la Foire et de leur expérience, en expliquant comment nous les avons reçu, ce qui est bon à tous les niveaux.

El divendres 18 al vespre, coincidint amb les inauguracions de dues exposicions, l’Alcalde d’Anglès i el Regidor de Cultura van presentar la xapa de cava dedicada als 20 anys del nostre agermanament. Una de les dues exposicions inaugurades al costat del Vapor de la Burés fou precisament la dels obsequis intercanviats en les trobades anuals entre Anglès i Vaux sur Mer.

Vendredi 18 dans la soirée, coïncidant avec l’ouverture de deux expositions, le maire d’Anglès et le Conseiller de Culture ont eu l’occasion de présenter la plaque de champagne dédiée aux 20 ans de notre jumelage. L’une des deux expositions ouvertes à côté de la fameuse machine à vapeur Burés fut précisément celle des cadeaux offerts par les deux villes lors des échanges annuels.

El dissabte 19 vam estar tot el dia a la parada de l’agermanament, on els els nostres amics de Vaux van vendre ostres, patès, formatges, vins i galetes de la seva regió, la Charente Maritime. Les ostres van tenir molt d’èxit, no en va quedar ni una!

Samedi 19, nous avons passé toute la journée au stand du jumelage, où nos amis vauxois vendaient des huîtres, des pâtés, des fromages, de vins et gâteaux de leur région, la Charente Maritime. Les huîtres eurent beaucoup de succès, il n’en resta ni une!

Malauradament, el temps no va acompanyar gaire, però l’energia i el bon humor de tots els que hi participàvem a la parada va fer que ens oblidéssim de la pluja i passéssim un dia excel·lent.

Malheureusement, le temps ne fut pas trop favorable, mais l’energie et la bonne l’humeur de tous ceux qui participions au stand nous aida à oublier la pluie et à passer une excellente journée.

Des de la junta de l’associació volem agrair a les famílies que van acollir als representants de Vaux a les seves llars, als que van passar per la parada a comprar els seus productes, als que ens van portar cafè calent i galetes, a en Jaume P. per les fotografies i molt especialment als que han col·laborat en la organització i muntatge de l’exposició dels 20 anys d’agermanament, tasca que ha representat un volum de feina i dedicació important, i evidentment, als que van estar a la Sala Polivalent de la Burés durant l’exposició.

>La comission du jumelage tenons à remercions les familles qui ont accueilli les représentants de Vaux chez eux ces jours-ci, ceux qui sont passés au stand acheter leur produits, ceux qui nous ont apporté du café chaud, à Mr. Jaume P. pour les photos et surtout à ceux qui ont collaboré à l’organisation de l’exposition des 20 ans de jumelage, puisque celle-ci a représenté une importante quantité de travail, et bien sûr ceux qui sont restés le samedi et le dimanche à l’entrée de la salle polyvalente de la Burés lors du déroulement de l’exposition.

Finalment, agraïm la seva col·laboració al responsable de l’arxiu municipal, al tècnic de promoció econòmica i a la regidoria de cultura de l’ajuntament. Així mateix, cal agraïr també a l’ajuntament de Vaux que els hi facilités el desplaçament prestant el seu minibus.

Finalement, nous voudrions remercier la collaboration du responsable des archives municipaux, du technicien municipal en charge du développement économique, et des conseillers de culture de la mairie. De la même façon, nous tenons à remercier la mairie de Vaux qui facilita le déplacement en prêtant son minibus.

Esperem que aquesta iniciativa hagi estat enriquidora per a les dues viles i es pugui repetir l’any vinent, però que faci molt de sol!

Nous ésperons que cette initiative a été enrichissante pour les deux viles et  que nous pourrons la renouveller l’année prochaine, mais sous un beau soleil d’hiver!

This gallery contains 24 photos

Resum de la reunió del 14/12/2012

Deixa un comentari
Al final d’aquest post trobareu l’acta detallant tot el que vam comentar a la reunió del passat divendres 14/12, a destacar:

  • Propera reunió d’organització de la Fira de Sant Antoni: el divendres 11/01/2013
  • Dates del proper intercanvi a Vaux-sur-Mer: 1 i 2 de juny 2013.
  • Urgent: tothom que vulgui fer comanda de caixes d’ostres que portaràn els francesos i del cava de l’agermanament, que es posi en contacte amb la gent de la junta.

Consulteu l’ Acta de la reunió del 2012-12-14

Gales 2012

Deixa un comentari

Escrit Gales 2012 [imatge]

 

Us deixem l’escrit que ha redactat la Junta anterior  pel programa de Gales 2012.
Voici l’article publié sur le programme des fêtes d’Anglès 2012.

Per llegir-lo en bona qualitat, cal tenir instal·lat l’Acrobat PDF Reader.
Pour le lire, il faut disposer du logiciel Acrobat PDF Reader.

Féu clic sobre: Escrit Gales 2012 de la Junta sortint de l’Agermanament
Faire clic sur : Article Fêtes 2012 de l’ancien comité de Jumelage

D’altra banda, la nova junta aprofitem per agraïr en Joan Payet, en Joan Brunet, en Josep Puig i la Lluïsa Vera per la seva tasca al capdavant del nostre agermanament des del 2004.
D’autre part, le nouveau comité profite de cet espace pour remercier Mr. Joan Payet, Mr. Joan Brunet, Mr.Josep Puig et Mme. Lluisa Vera pour leur tâche au sein de notre jumelage depuis le 2004.

Benvinguts al blog de l’Agermanament de Vaux-sur-Mer i Anglès

Deixa un comentari

20 ans de jumelage
“Fa 20 anys que tinc 20 anys…” dèia una famosa cançó. I vet aquí que fa 20 anys que els anglesencs i els vauxois estan agermanats

“Ça fait 20 ans que j’ai 20 ans…” comme dit la fameuse chanson. Et voilà que les anglesencs et les vauxois ont fêté leurs 20 ans.

Un agermanament entre dos pobles és molt més que organitzar una trobada un cop l’any a França o a Anglès. Es tracta de crear un fort i estret vincle entre dues viles, implicant a gent de totes les edats, per tal de compartir i conèixer altres tradicions culturals, culinàries, esportives, i de tota mena.

Un jumelage entre deux peuples est beaucoup plus que d’organiser une réunion une fois par an en France ou à Anglès. Il s’agit de créer un fort lien entre deux villes, impliquant des personnes de tous les âges et les invitant à partager, à découvrir d’autres traditions culturelles, gastronomiques, sportives, et de toutes sortes.

També comporta saber desenvolupar individualment i col·lectivament l’habilitat de “donar i rebre”. Així doncs, els anglesencs donem el millor de nosaltres quan ens venen a veure al poble, ensenyant-los els nostres paisatges, el nostre patrimoni cultural, els nostres gegants i els nostres balls, i ells al seu torn, ens regalen el millor de les seves llars i de la seva meravellosa terra quan els anem a veure a França.

Il s’agit aussi de développer,  individuellement et collectivement, la capacité de «donner et recevoir». Ainsi, les anglesencs nous donnons notre meilleur lorsque les vauxois viennent nous voir, en leur montrant notre paysage, notre patrimoine, nos danses traditionelles et nos géants, et eux à leur tour, nous donnent le meilleur de leurs foyers et de leur merveilleuse terre charantaise lorsque nous allons en France.

Junts hem après que l’amistat només entén el seu propi idioma, és a dir, que no cal saber francès o català per fer-nos entendre. En aquest aspecte, sempre hi ha algú de la colla de França o d’Anglès disposat a fer de traductor. I si no, parlem com en “Tarzan” i sempre ens acabem entenent!

Ensemble, nous avons appris que l’amitié ne comprend que sa propre langue, et que nous n’avons pas besoin de savoir le français ou le catalan pour nous faire comprendre. En plus, il ya toujours quelqu’un dans le groupe désireux de faire de traducteur occasionel. Sinon, on parle comme “Tarzan” et finit toujours par se comprendre!

Esperem generar molt d’interès entre vosaltres, lectors de ments obertes i disposats a “donar i rebre”. Aquest blog / web dedicat al nostre agermanament anirà recollint la història del mateix, fotografies, anècdotes, activitats, esdeveniments i altres articles o links interessants.

Nous espérons vous générer beaucoup d’intérêt, chers lecteurs, vous que possédez un esprit ouvert et disposé à «donner et recevoir». Ce blog / site dédié à notre jumelage se complètera petit à petit avec notre histoire, des photographies, des anecdotes, la description de nos activités, des événements à venir, et d’autres lients ou articles intéressants.

També ens podeu seguir al Facebook.

Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook.

Fins aviat!

À bientôt!

Agermanament | Jumelage Vaux-sur-Mer & Anglès