Agermanament Vaux-sur-Mer & Anglès

Creem lligams | Nous créons des liens

Vaux-sur-Mer a la Fira de Sant Antoni 2013

Deixa un comentari

Primerament, totes les famílies que componen l’Agermanament entre Anglès i Vaux-sur-Mer volem agrair als representants de Vaux que hagin fet l’esforç de fer 685 km per assistir a la Fira de Sant Antoni 2013.

Avant tout, toutes les familles qui composent le jumelage entre Anglès et Vaux-sur-Mer tenons à remercier les représentants de Vaux qui ont fait l’effort de faire 685 km pour assister à la foire de Sant Antoni.

L’objectiu de la seva participació a la Fira era mostrar que, després de 20 anys, l’agermanament segueix ben viu, malgrat les dificultats econòmiques que pateixen actualment totes les associacions culturals. Tant des de Vaux com des d’Anglès hi ha la ferma voluntat de continuar intercanviant cultura, tradicions i amistat.

Le but de leur participation à la foire a été de montrer que, au bout de 20 ans, le jumelage est encore bien vivant, malgré les difficultés financières actuelles qui touchent toutes les associations culturelles. Aussi bien à Vaux comme à Anglès, il y a la ferme volonté de continuer nos échanges culturels, de traditions et d’amitié.

Que hagin vingut és molt important, ja que la seva participació en esdeveniments com el del passat cap de setmana del 18 al 20 de gener permeten una projecció a França del que som i fem a Anglès. Segur que a la seva tornada a Vaux, els nostres amics faran difusió de la seva experiència en la nostra Fira i de com els hem rebut, i això és bo a tots els nivells.

Qu’ils aient pu venir est d’une grande importance, car leur participation aux événements du weekend du 18 – 20 janvier devient une projection en France de ce que nous sommes et faisons à Anglès. Certainement qu’à leur retour à Vaux, nos amis feront diffusion de la Foire et de leur expérience, en expliquant comment nous les avons reçu, ce qui est bon à tous les niveaux.

El divendres 18 al vespre, coincidint amb les inauguracions de dues exposicions, l’Alcalde d’Anglès i el Regidor de Cultura van presentar la xapa de cava dedicada als 20 anys del nostre agermanament. Una de les dues exposicions inaugurades al costat del Vapor de la Burés fou precisament la dels obsequis intercanviats en les trobades anuals entre Anglès i Vaux sur Mer.

Vendredi 18 dans la soirée, coïncidant avec l’ouverture de deux expositions, le maire d’Anglès et le Conseiller de Culture ont eu l’occasion de présenter la plaque de champagne dédiée aux 20 ans de notre jumelage. L’une des deux expositions ouvertes à côté de la fameuse machine à vapeur Burés fut précisément celle des cadeaux offerts par les deux villes lors des échanges annuels.

El dissabte 19 vam estar tot el dia a la parada de l’agermanament, on els els nostres amics de Vaux van vendre ostres, patès, formatges, vins i galetes de la seva regió, la Charente Maritime. Les ostres van tenir molt d’èxit, no en va quedar ni una!

Samedi 19, nous avons passé toute la journée au stand du jumelage, où nos amis vauxois vendaient des huîtres, des pâtés, des fromages, de vins et gâteaux de leur région, la Charente Maritime. Les huîtres eurent beaucoup de succès, il n’en resta ni une!

Malauradament, el temps no va acompanyar gaire, però l’energia i el bon humor de tots els que hi participàvem a la parada va fer que ens oblidéssim de la pluja i passéssim un dia excel·lent.

Malheureusement, le temps ne fut pas trop favorable, mais l’energie et la bonne l’humeur de tous ceux qui participions au stand nous aida à oublier la pluie et à passer une excellente journée.

Des de la junta de l’associació volem agrair a les famílies que van acollir als representants de Vaux a les seves llars, als que van passar per la parada a comprar els seus productes, als que ens van portar cafè calent i galetes, a en Jaume P. per les fotografies i molt especialment als que han col·laborat en la organització i muntatge de l’exposició dels 20 anys d’agermanament, tasca que ha representat un volum de feina i dedicació important, i evidentment, als que van estar a la Sala Polivalent de la Burés durant l’exposició.

>La comission du jumelage tenons à remercions les familles qui ont accueilli les représentants de Vaux chez eux ces jours-ci, ceux qui sont passés au stand acheter leur produits, ceux qui nous ont apporté du café chaud, à Mr. Jaume P. pour les photos et surtout à ceux qui ont collaboré à l’organisation de l’exposition des 20 ans de jumelage, puisque celle-ci a représenté une importante quantité de travail, et bien sûr ceux qui sont restés le samedi et le dimanche à l’entrée de la salle polyvalente de la Burés lors du déroulement de l’exposition.

Finalment, agraïm la seva col·laboració al responsable de l’arxiu municipal, al tècnic de promoció econòmica i a la regidoria de cultura de l’ajuntament. Així mateix, cal agraïr també a l’ajuntament de Vaux que els hi facilités el desplaçament prestant el seu minibus.

Finalement, nous voudrions remercier la collaboration du responsable des archives municipaux, du technicien municipal en charge du développement économique, et des conseillers de culture de la mairie. De la même façon, nous tenons à remercier la mairie de Vaux qui facilita le déplacement en prêtant son minibus.

Esperem que aquesta iniciativa hagi estat enriquidora per a les dues viles i es pugui repetir l’any vinent, però que faci molt de sol!

Nous ésperons que cette initiative a été enrichissante pour les deux viles et  que nous pourrons la renouveller l’année prochaine, mais sous un beau soleil d’hiver!

This gallery contains 24 photos